Peabs förvärv av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden godkänns av EU-kommissionen

Peab har erhållit godkännande av EU-kommissionen (fas 1) för att slutföra förvärvet av YIT:s beläggnings- och ballastverksamheter i Finland, Norge, Danmark och Sverige. Förvärvet slutförs den 1 april 2020 och verksamheten kommer att konsolideras i Peabkoncernen från detta datum.

Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggningsverksamhet i Danmark. Peab får en unik och marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. Affären innebär också att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar. En större geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga ökar även stabiliteten i koncernen. Dessutom skapas förutsättningar för vidare expansion och utveckling av andra verksamheter, som Recycling och Betong.

– Vi är glada över att vi nu har fått godkännande av EU-kommissionen och att vi därmed kan välkomna våra nya medarbetare i Finland, Norge, Danmark och Sverige till Peabkoncernen. Vi ser fram emot en ännu större kompetens inom detta viktiga område, vi har mycket att lära av varandra. Samtidigt är förvärvet ett viktigt steg i vår ambition att stärka vår lokala närvaro och utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge, säger Jesper Göransson vd och koncernchef i Peab.

Peab är idag en ledande aktör inom tillverkning och utläggning av asfalt, liksom ballastverksamhet i Sverige och Norge. Verksamheten expanderar nu ytterligare genom förvärvet av YIT:s motsvarande verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvet innebär att Peab övertar cirka 1 700 medarbetare, cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk runt om i Norden från YIT. Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 MSEK med ett justerat EBITDA om 240 MSEK.

Förvärvet offentliggjordes den 4 juli 2019 och slutförs den 1 april 2020.

Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikviden förväntas uppgå till cirka tre miljarder kronor för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.

 

Foto: Mette Ottosson
Bildtext: Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab

 


För ytterligare information kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, mobil: 0725-33 31 45

Jesper Göransson

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.