Kommuniké från extra bolagsstämma i Peab

Idag den 12 november 2020 beslutades vid Peabs AB:s (”Peab”) extra bolagsstämma att samtliga aktier i Annehem Fastigheter AB (”Annehem Fastigheter”) ska delas ut till aktieägarna i Peab. På grund av risken för spridning av Covid-19 genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Annehem Fastigheter. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i Peab att bestämma avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter. Avstämningsdagen beräknas infalla i nära anslutning till noteringen av B-aktierna i Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Peabs webbplats, http://peab.se/extrastamma, senast torsdagen den 26 november 2020.

Annehem Fastigheter planerar att hålla en webbsänd kapitalmarknadsdag den 3 december 2020, förutsatt att erforderliga godkännanden avseende börsnoteringen har erhållits, dit investerare, analytiker och mediarepresentanter är välkomna. Där kommer Peabs vd Jesper Göransson att närmare beskriva bakgrunden till utdelningen av Annehem Fastigheter och Annehem Fastigheters vd Jörgen Lundgren och CFO Jan Egenäs kommer att beskriva bolagets verksamhet, strategi och mål. Presentationerna hålls på svenska. Anmälan till kapitalmarknadsdagen görs på www.annehem.se/investerare/.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.