Peab delårsrapport: Starkt kassaflöde och stabil orderingång

Peabs delårsrapport januari – september 2020

– När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att den positiva utvecklingen för Peab har fortsatt. Orderingången har varit stabil och ett starkt kassaflöde har bidragit till en förstärkt finansiell ställning. Integrationen av våra förvärvade enheter fortgår och verksamheten utvecklas enligt plan, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Juli – september 2020

 • Nettoomsättning 14 837 Mkr (13 301), varav förvärvad verksamhet 2 738 Mkr
 • Rörelseresultat 844 Mkr (763), varav förvärvad verksamhet netto 177 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,7 procent (5,7)
 • Resultat före skatt 824 Mkr (749)
 • Resultat per aktie 2,25 kr (2,14)
 • Orderingång 11 718 Mkr (9 349), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1 280 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering 1 683 Mkr (-179)
 • Styrelsen föreslår utdelning av Annehem Fastigheter i fjärde kvartalet
 • Reviderade finansiella mål kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén 2020

Januari – september 2020

 • Nettoomsättning 41 993 Mkr (39 491), varav förvärvad verksamhet 4 479 Mkr
 • Rörelseresultat 1 716 Mkr (1 813), varav förvärvad verksamhet netto 208 Mkr
 • Rörelsemarginal 4,1 procent (4,6)
 • Resultat före skatt 1 626 Mkr (1 807)
 • Resultat per aktie 4,38 kr (5,15)
 • Orderingång 37 546 Mkr (32 034), varav förvärvad verksamhet bidrog med 3 244 Mkr.
  Orderstock 44 722 Mkr (43 821)
 • Kassaflöde före finansiering 1 016 Mkr (-70), varav förvärvslikvid uppgick till -3 184 Mkr
 • Nettoskuld 5 780 Mkr (8 474)
 • Soliditet 32,0 procent (30,2)
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020

   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab,
nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725-33 31 45


Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, kl. 08:00 CEST.

Jesper Göransson vd Peab

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.