Reviderade målsättningar för Peab

I syfte att främja fortsatt värdeskapande har Peabs ledning och styrelse idag fattat beslut om reviderade målsättningar, allt från mission, affärsidé och strategiska målområden till interna och externa finansiella och icke-finansiella mål. Från och med 2021 kommer Peab att externt rapportera verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella. Peab kommer att närmare redogöra för de reviderade målsättningarna vid en webbsänd kapitalmarknadsdag den 10 februari 2021.

Den 1 april 2020 förvärvade Peab YIT:s nordiska beläggnings- och ballastverksamhet. Förvärvet stärker Peabs närvaro i Norden och ökar affärsområde Industris betydelse i koncernen. Den 11 december 2020 delade Peab ut och börsnoterade dotterbolaget Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm.

Mot bakgrund av dessa strategiska affärer har Peab utvecklats allt tydligare till att vara en samhällsbyggare som, genom fyra samverkande affärsområden och lokal närvaro, finns över hela Norden. Affärsmodellen ger unika möjligheter att, med egna resurser och kontroll över hela värdekedjan, möta kundernas behov såväl som omvärldens förväntningar.

I syfte att främja fortsatt värdeskapande har Peabs ledning och styrelse idag fattat beslut om reviderade målsättningar, allt från mission, affärsidé och strategiska målområden till interna och externa finansiella och icke-finansiella mål.

Såväl de interna som de externa finansiella och icke-finansiella målen kategoriseras under de tidigare strategiska målområdena Nöjdaste kunderna i branschen, Mest lönsamma företaget i branschen och Bästa arbetsplatsen i branschen samt det nya, fjärde strategiska målområdet Ledande inom samhällsansvar i branschen. De externa målen är de vi särskilt vill lyfta fram och de utgör en delmängd av våra interna mål och handlingsplaner.

Reviderad mission: Vi förbättrar vardagen där livet levs.

Reviderad affärsidé: Peab är den nordiska samhällsbyggaren med lokal närvaro. Med fokus på egna resurser och lokala samarbetspartners utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs.

Peabs externa mål från och med 2021:

Nöjdaste kunderna i branschen:

NKI > 75

Bästa arbetsplatsen i branschen:

eNPS >Benchmark

Allvarliga olyckor: Nollvision allvarliga olyckor genom en ständigt minskande trend

Mest lönsamma företaget i branschen:

Rörelsemarginal > 6 %

Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7

Utdelning > 50% av årets resultat

Ledande inom samhällsansvar i branschen:

Koldioxidintensitet, egen produktion: 60 % reduktion till 2030

Koldioxidintensitet, insatsvaror och köpta tjänster: 50 % reduktion till 2030

Jämställd rekrytering: Andel kvinnor som rekryteras ska alltid överstiga utbildningsmarknaden

 

– Vi ser med tillförsikt och engagemang fram emot nästa fas i Peabs utveckling. Peab är i dag en stor nordisk samhällsbyggare med drygt 15 000 medarbetare i en lokalt förankrad organisation. Tillsammans med våra uppdaterade målsättningar ger detta oss unika förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl samhälle och kunder som aktieägare, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Jesper Göransson och CFO Niclas Winkvist kommer att närmare redogöra för Peabs verksamhet, inklusive de reviderade och nya målen, vid en webbsänd kapitalmarknadsdag onsdagen den 10 februari 2021 klockan 09:00. För att delta, gå in på: https://financialhearings.com/event/13084.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 18.20 CET.

Jesper Göransson

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.