Halvårsrapport: Förbättrad rörelsemarginal och bra orderläge

Peabs halvårsrapport januari – juni 2021

– Årets andra kvartal visade på fortsatta marginalförbättringar inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling samt en alltjämt stabil orderingång. Likaså förblir marknadsutsikterna goda, vilket Peabs alltmer diversifierade verksamhet vad gäller länder, produkter och kunder drar fördel av, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab. 

 

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

April – juni 2021

•    Nettoomsättning 15 169 Mkr (15 518) 
•    Rörelseresultat 824 Mkr (661) 
•    Rörelsemarginal 5,4 procent (4,3)
•    Resultat före skatt 808 Mkr (661)
•    Resultat per aktie 2,18 kr (1,72)
•    Orderingång 13 094 Mkr (13 220)
•    Kassaflöde före finansiering -97 Mkr (-2 264)

Januari – juni 2021

•    Nettoomsättning 26 385 Mkr (27 156) 
•    Rörelseresultat 751 Mkr (872) 
•    Rörelsemarginal 2,8 procent (3,2)
•    Resultat före skatt 741 Mkr (802)
•    Resultat per aktie 1,99 kr (2,13)
•    Orderingång 27 540 Mkr (25 828)
•    Orderstock 46 684 Mkr (46 123)
•    Kassaflöde före finansiering -205 Mkr (-667)
•    Nettoskuld 5 424 Mkr (6 614)
•    Nettoskuldsättningsgrad 0,4 (0,5)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, 
nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl. 08:00 CET.

 

Jesper Göransson 2021 01 mattiasbarda se

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.