Peab förvärvar bostadsbyggrätter i Järfälla

Peab har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 i Järfälla av Sagax till ett underliggande fastighetsvärde om 201 miljoner svenska kronor. På fastigheten finns en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av cirka 700 bostäder.

På fastigheten finns en byggrätt om cirka 55 000 kvadratmeter ljus BTA (bruttoarea). Detaljplanen är flexibel och möjliggör utveckling av såväl bostadsrätter som hyresrätter om totalt cirka 700 bostäder samt en del kommersiell verksamhet. Utöver köpeskillingen ingår i förvärvet åtaganden i exploateringsåtgärder motsvarande cirka 100 miljoner kronor. I huvudsak avser det förberedelser för kollektivtrafik.

– För oss som samhällsbyggare är den här möjligheten till stadsutveckling i Veddesta i Järfälla kommun naturligtvis mycket glädjande. Vi bidrar till utbudet av olika boendeformer genom att bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter, samtidigt som vi planerar för möjligheter till viss service och kommersiell verksamhet i området. Den här affären ger även uppdrag till våra andra affärsområden inom Peabkoncernen, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab.

Järfälla är en expansiv kommun med god befolkningstillväxt. Kommunen gynnas av de regionala infrastruktursatsningarna för tunnelbana och Förbifart Stockholm. Särskilt Veddesta och anslutande Barkarby är attraktiva områden med hög grad av genomförd och kommande nyproduktion. Kommersiellt är fastighetens mikroläge attraktivt med dess centrala läge vid torg och anslutning till spårbunden trafik i form av pendeltåg och kommande tunnelbana.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling, +46 73 333 94 22

Daniel Ferreira, press- och kommunikationsansvarig Peab Projektutveckling, +46 72 533 50 86

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Göran Linder 2021

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.