Delårsrapport: Fortsatt god orderingång och stabila marknadsutsikter

Peabs delårsrapport januari – mars 2021

– Första kvartalet innebär en lägre aktivitet som en följd av säsong och väder. Sedan vårt förvärv av verksamheter inom ballast och beläggning har detta säsongsmönster blivit än tydligare. Samtidigt har Peabs totala verksamhet blivit mer diversifierad vad gäller länder, produkter och kunder. Första kvartalet uppvisade förbättrade marginaler inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling, en god orderingång samt en stark finansiell ställning, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Januari – mars 2021

 • Nettoomsättning 11 216 Mkr (11 638)
 • Rörelseresultat -73 Mkr (211)
 • Rörelsemarginal -0,7 procent (1,8)
 • Resultat före skatt -67 Mkr (141)
 • Resultat per aktie -0,19 kr (0,41)
 • Orderingång 14 446 Mkr (12 608)
 • Orderstock 47 286 Mkr (44 151)
 • Kassaflöde före finansiering -108 Mkr (1 597)
 • Nettoskuld 4 045 Mkr (4 186)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,3 (0,3)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab,
nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 13:00 CET.

Jesper Göransson 2021 01 mattiasbarda se

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.