Valberedning utsedd inför Peabs årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Peabs årsstämma 2023 har nu utsetts.

I enlighet med Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab AB (publ), som beslutades på årsstämman 2022, ska valberedningen bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2022 som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Mats Paulsson, Peabs Vinstandelsstiftelse och Familjen Kamprads stiftelse har uppgett att de inte önskar delta i valberedningen. State Street Bank and Trust Co, W9 har inte svarat på förfrågan.

Valberedningen ska därför ha följande sammansättning:

  • Anders Sundström, Ekhaga Utveckling AB
  • Ulf Liljedahl, AB Axel Granlund
  • Suzanne Sandler, Handelsbanken Fonder
  • Anders Runevad, styrelseordförande i Peab AB

Valberedningen har utsett Ulf Liljedahl till valberedningens ordförande. Valberedningens huvuduppgifter är att ta fram förslag till styrelseledamöter och styrelse- och utskottsarvode. Valberedningen ska också lämna förslag på revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, om så behövs, ändringar i instruktioner för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@peab.se, senast den 28 februari 2023.

Årsstämman kommer att äga rum den 4 maj 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Malmgren, chefsjurist Peab, 073 337 10 12

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.