Peab bygger kaj i Hargs hamn

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kaj i Hargs Hamn i Östhammars kommun. Beställare är Hargs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 125 miljoner svenska kronor.

I projektet ska Peab anlägga en 182 meter lång kaj som byggs som en stödmurskaj. Den nya kajen kommer att möjliggöra för betydligt större fartyg att angöra hamnen.

– Detta är ett tekniskt avancerat, marint projekt där vi får möjlighet att nyttja hela vår kompetens, samtidigt som vi bidrar till en samhällsviktig funktion. Det känns både spännande och betydelsefullt att få vara en del av detta och vi ser fram emot att sätta spaden i marken, säger Carl Johan Söderberg, regionchef Peab.

Hargs Hamn AB är en bulkhamn som hanterar cirka 700 000 ton gods genom drygt 200 anlöp per år. Den utgör ett logistiskt nav och knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter och är närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Just nu befinner sig Hargs Hamn i ett expansivt skede och invigde så sent som i vintras en ny och djupare farled. 

– Den nya kajen är ett centralt steg i Hargs Hamn AB:s tillväxtstrategi och leder till att hamnen och dess kunder kommer att kunna dra nytta av Sjöfartsverkets fördjupning av farleden in till Hargshamn fullt ut, det vill säga ta tillvara på möjligheten att kunna ta emot fartyg på upp till 200 meters längd med ett djupgående på 11 meter. Den nya stödmurskajen kommer att vila på berggrund och därigenom ha en utomordentlig och, för denna geografiska region, unik bärighet, säger Stefan Engberg, chef byggprojekt och affärsutveckling, Hargs Hamn AB.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i början av 2022 och beräknas vara klart till sommaren 2023.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2022.

Bild/Illustration: Peter Steen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Söderberg, regionchef Peab, 073 410 69 31

Juha Hartomaa, IR-chef Peab,  072 533 31 45

Peab Marin

Carl Johan Söderberg

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.