Peab bygger om E45/väg 70 genom Mora

Peab har fått uppdraget att bygga om E45/väg 70 genom Mora. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 143 miljoner svenska kronor.

För att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten i Mora byggs nu delsträcka två av E45/väg 70. Idag upplevs tillgängligheten som bristfällig på vissa delar av sträckan, men ombyggnationen ska göra vägsystemet mer lättåtkomligt och användbart för alla trafikantgrupper i samhället. Även vägkapaciteten ska ökas i förhållande till nuvarande trafiksituation.

– Som lokal samhällsbyggare värnar vi mycket om de lokalsamhällen där vi verkar. Därför känns det väldigt bra att få vara med och utveckla Mora och skapa säkrare vägar och stadsmiljöer. Vägen sträcker sig genom flera olika typer av miljöer med olika förutsättningar och utmaningar. Då kommer vår bredd och erfarenhet av vägprojekt likt detta väl till pass, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Ombyggnationen förväntas också bidra till en bättre stadsmiljö i Mora avseende buller, luftkvalitet och gestaltning. Hänsyn ska även tas till de kulturmiljöer som finns i staden. Längs sträckan planeras flera utsmyckningar i gångtunneln och i rondeller.

– Det känns roligt att vi skrivit kontrakt med Peab och att vi nu kan påbörja sista steget av E45/väg 70 genom Mora, säger Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket.

Uppdraget är en utförandeentreprenadmed byggstart i augusti 2022. Delsträcka två förväntas vara färdig till hösten 2024. 

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2022.

Bild/Illustration: Trafikverket

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, regionchef Peab, 060 16 80 28

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Mora

Jörgen Eriksson

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.