Peab bygger om väg 40 mellan Nässjö och Eksjö

Peab har fått uppdraget att bygga om väg 40 mellan Nässjö och Eksjö. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 357 miljoner svenska kronor.

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten kommer vägen mellan Nässjö och Eksjö att byggas om till mötesfri väg. Sträckan som idag är cirka 14 kilometer lång bedöms ha låg standard i relation till mängden trafik som trafikerar den. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning på cirka två kilometer och resterande väg breddas eller byggs om längs med nuvarande sträckning. För att ytterligare höja säkerheten och öka framkomligheten så byggs ett antal planskilda korsningar.

– Det känns självklart mycket bra att få vara med och bidra även på den här sträckan till att väg 40 blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet. Här bygger vi för framtiden och för vardagen där livet levs, vilket är ju vårt uppdrag som Nordens samhällsbyggare, säger Thomas Larsson, produktchef på Peab.

Ombyggnationen ska också skapa förutsättningar för en väl fungerande gång- och cykelväg mellan orterna samt nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser. Vidare byts dagens viltstängsel ut mot ett nytt längs med hela sträckan, samt skapas fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån.

– Vi gör Sverige närmare genom att korta avstånden mellan människor och företag, samtidigt skapar vi förutsättningar för att alla transporter och resor ska kunna ske på en trygg, säker och framkomlig väg, säger Mikael Hårrskog, projektledare på Trafikverket.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under 2022 och beräknas vara klart under 2025.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Larsson, produktchef Peab, 073 337 36 17

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Mötesfri väg 2022 Peter-Steen

Thomas Larsson Mette Ottosson

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.