Peab bygger om Särlaskolan i Borås

Peab har fått uppdraget att bygga om Särlaskolan i Borås till en modern skola med plats för cirka 500 elever. Beställare är Borås stad och kontraktssumman uppgår till 240 miljoner svenska kronor.

Flera av Särlaskolans nuvarande lokaler bedöms vara uttjänta eller i behov av upprustning. Peab har fått uppdraget att modernisera skolan och anpassa den till nutida arbetssätt.

– Det känns väldigt bra att vi får bidra till samhällsbygget genom att bygga om Särlaskolan. Att vara med och skapa en skola som ska hålla i många generationer är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare, säger Liselott Bergkvist, regionchef på Peab.

Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas och ersättas med en ny tillbyggnad med större idrottshall, matsal och tillagningskök. I den nya utformningen skapas även en ljusgård där tillbyggnaden möter huvudbyggnaden. Lokaler för administration, elevhälsa och personalutrymmen får ombyggda lokaler i den befintliga byggnaden. På taket till den nya idrottshallen placeras solceller och skolans lokaler kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsregler för innemiljö och energi. Dessutom kommer lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands riktlinjer nivå grön.

Skolans elever har varit delaktiga i utformningen. Det har bland annat resulterat i att den befintliga kullen mellan Särlaskolans nuvarande idrottshall och Ramnasjön tas bort för att skapa en tilltalande utomhusmiljö och öka tryggheten under kvällstid. En konstnär kommer också att tillsammans med eleverna arbeta fram idéer för konstverk i den nya ljusgården.

Efter om- och tillbyggnaden kommer Särlaskolan att ha en total yta om nästan 12 000 kvadratmeter, varav 3 450 kvadratmeter utgör den nya tillbyggnaden.

– Det känns mycket bra att nu vara igång med produktionen av den moderna Särlaskolan. Det har varit ett givande samarbete med Peab sedan vi startade vårt arbete ihop för cirka ett år sedan och nu ser vi alla fram emot resultatet av vårt gemensamma arbete, säger Kristoffer Gråhns, projektledare Borås Stad.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart hösten 2022. Projektet väntas stå färdigt till våren 2025.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2022.

Bild/Illustration: Borås Stad/Liljewall

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 333 145

Särlaskolan Borås stad Liljewall

Liselott

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.