Peab bygger skola i Lerum

Peab har fått uppdraget att bygga Norra Hallsås skola i Lerum. Beställare är Lerums kommun och kontraktssumman uppgår till 390 miljoner svenska kronor.

Antalet skolplatser behöver bli fler i norra Lerum för att möta det ökande antalet elever. Peab ska därför bygga en ny skola för 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Projektet innefattar även lokaler för en anpassad skola med plats för cirka 50 elever med särskilda behov. Även en fullstor idrottshall ska byggas på området. Förutom skolan ingår det även i Peabs uppdrag att anlägga en ny huvudväg med en vänd- och busshållplats samt nya gång- och cykelbanor. Utanför skolans område ska det byggas skolvägar med säkra övergångar och tydliga väglinjer.

– Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Lerum. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga både skolor och infrastruktur och vi ser fram emot att få sätta spaden i marken, säger Liselott Bergkvist, regionchef på Peab.

Skolan är utformad för att kunna bevara den natur som finns i området med målet att i största möjliga mån ha kvar den naturliga topografin och vegetationen. För att bevara den biologiska mångfalden kommer en groddjursdamm att finnas i anslutning till skolans område samt en undergång för groddjuren. På skolgården ska det skapas skyfallslösningar som binder ihop området med närliggande Säveån. Detta kommer att göras i form av bland annat en större damm samt anpassningar i naturen och på skolgården för att området ska klara av att hantera större vattenmängder vid skyfall.

Uppdraget är en totalentreprenad i strategisk partnering med omgående byggstart. Projektet väntas stå färdigt till sommaren 2027.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2023.

Illustration: Kaminsky Arkitektur AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Norra Hallsås Kaminsky

Liselotte Bergkvist

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.