Peab förvärvar byggrätter på Kvarnholmen och avyttrar sin ägarandel i Tornet Bostadsproduktion

Peab har idag den 22 december tecknat avtal om att förvärva Folksams aktier i Sicklaön Invest AB som hel- och deläger byggrätter på Kvarnholmen i Nacka. Peab ökar därmed sin ägarandel från 50 till 100 procent. Peab har idag även tecknat avtal om att avyttra sin ägarandel om 33,3 procent i Tornet Bostadsproduktion till de två andra delägarna Folksam och Fastighets AB Balder. Båda affärerna avses att slutföras och resultatavräknas under det första kvartalet 2024 och innebär sammantaget en oförändrad nettoskuld samt ett realisationsresultat på 220 miljoner svenska kronor.

Genom de två affärerna avyttrar Peab färdigställda fastigheter som är i förvaltningsskede och använder det frigjorda kapitalet till att investera i byggrätter för framtida utveckling.

Peab har utvecklat bostäder på Kvarnholmen sedan 2013. Sicklaön Invest AB har drygt 270 detaljplanelagda helägda byggrätter om 26 000 kvadratmeter bruttoarea. Dessutom äger bolaget 50 procent av aktierna i KUAB som har en pågående detaljplaneprocess om drygt 120 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter. Hälften av dessa kommer att tillföras Peab.

Peab har varit delägare i Tornet Bostadsproduktion sedan 2009. Bolaget äger och förvaltar cirka 2 200 hyreslägenheter och har cirka 650 hyreslägenheter i produktion i ett antal städer i Sverige. Peab har som byggentreprenör under åren levererat ett flertal bostadsprojekt till Tornet. Det har varit en styrka att vara delägare och värdeutvecklingen har varit positiv, vilket innebär att avyttringen nu ger ett positivt realisationsresultat.

– Vi är glada för att nu kunna realisera de värden som byggts upp i Tornet. Tornet har byggt upp ett fint och modernt bestånd av hyresfastigheter, men då bolaget går in i en ny fas är det naturligt för oss att lämna. Avyttringen frigör kapital som vi investerar i Kvarnholmen där vi nu blir helägare av ett flertal byggrätter. Vi har goda erfarenheter av tidigare projekt på Kvarnholmen och har en stark tro på området. Vi har goda förhoppningar om att under kommande år utveckla fina bostäder för våra kunder, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling, +46 73 333 94 22

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Göran Linder 2021

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.