Peab länkar hållbarhetsmål till befintlig kreditfacilitet på 7 miljarder svenska kronor

I juni 2023 förnyade Peab sin grundfinansiering, då den befintliga kreditfaciliteten skulle löpa ut. Nu har den treåriga kreditfaciliteten på 7,0 miljarder svenska kronor även länkats till koncernens hållbarhetsmål. Därmed stärker Peab ytterligare sitt fokus på hållbarhetsarbetet.

Kreditfaciliteten på 7,0 miljarder svenska kronor löper till juni 2026 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. Den länkas nu till Peabs hållbarhetsmål inom klimatområdet. Dessa mål är att till år 2030 minska utsläppet av växthusgaser för egen produktion med 60 procent (scope 1+2, ton CO2e/Mkr) och för insatsvaror och köpta tjänster med 50 procent (scope 3, ton CO2e/Mkr). Räntemarginalen för kreditfaciliteten är kopplad till bestämda nivåer på årliga utsläppsminskningar. Basår för båda målen är 2015.

– Att vi nu länkar vår grundfinansiering till dessa klimatmål är ytterligare ett led i vårt arbete med att ställa om verksamheten till att vara klimatneutral. Det visar samtidigt hur vi arbetar aktivt för att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del i alla delar av vår verksamhet, säger Niclas Winkvist, CFO på Peab.

Nordea har agerat hållbarhetskoordinator.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Winkvist, CFO Peab, +46 73 384 75 00

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Niclas Winkvist

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.