Bokslutskommuniké 2023: Marknaden fortsatt tudelad

Peab bokslutskommuniké, januari - december 2023  

– 2023 kännetecknades av den tudelade marknaden. Den kraftigt försämrade bostadsmarknaden påverkade Peabs bostadsbyggande, samtidigt som offentligt husbyggande, anläggning och beläggning fortsatte att uppvisa en god utveckling. Det visar på styrkan i vår breda affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring nära kunden, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Oktober – december 2023

 • Anpassning av verksamheten samt reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar om totalt -525 Mkr
 • Nettoomsättning 15 639 Mkr (17 048)
 • Rörelseresultat 133 Mkr (853)
 • Rörelsemarginal 0,9 procent (5,0)
 • Resultat före skatt 31 Mkr (818)
 • Resultat per aktie -0,25 kr (1,89)
 • Orderingång 10 527 Mkr (10 455)
 • Kassaflöde före finansiering 1 462 Mkr (-897)

Januari – december 2023

 • Skiljedom meddelad avseende Mall of Scandinavia (MoS)
 • Nettoomsättning 58 821 Mkr (63 135)
 • Rörelseresultat 1 853 Mkr (2 741)
 • Rörelsemarginal 3,2 procent (4,3)
 • Resultat före skatt 1 895 Mkr (2 670)
 • Resultat per aktie 4,92 kr (6,98)
 • Orderingång 45 108 Mkr (53 259)
 • Orderstock 39 060 Mkr (44 389)
 • Kassaflöde före finansiering -1 317 Mkr (-1 955)
 • Nettoskuld 8 676 Mkr (6 899)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,6 (0,5)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (4,00) per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab,

nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2024 kl. 08:00 CET.

Jesper Göransson 1 2023-08

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.