Peab upprepar sina externa mål på kapitalmarknadsdag

Peab upprepar sina nio externa mål under sin kapitalmarknadsdag i Stockholm idag, där vd och koncernchef Jesper Göransson och Peabs övriga koncernledning presenterar en uppdatering av verksamhetens nuvarande läge och strategiska inriktning framåt. Mot bakgrund av de pågående så kallade fas 1-projekten inom entreprenadverksamheten kommunicerar Peab samtidigt en potentiell orderingång om totalt cirka 19 miljarder kronor de närmaste två åren.

Peab är en samhällsbyggare som, genom fyra samverkande affärsområden och lokal närvaro, finns över hela Norden. Affärsmodellen ger unika möjligheter att med egna resurser och kontroll över hela värdekedjan möta kundernas behov såväl som omvärldens förväntningar. Även om de senaste åren har präglats av en på många sätt turbulent omvärld som bland annat inneburit en kraftigt försämrad bostadsmarknad bedömer Peab att de nio externa målen som fastslogs 2021 är fortsatt relevanta.

Målen är nio till antalet och är både finansiella och icke-finansiella. De kategoriseras under de strategiska målområdena Nöjdaste kunderna i branschen, Mest lönsamma företaget i branschen, Bästa arbetsplatsen i branschen samt Ledande inom samhällsansvar i branschen. De nio målen är de Peab lyfter fram externt och de utgör en delmängd av interna mål och handlingsplaner.

Peabs nio externa mål:

Mest lönsamma företaget i branschen:

 • Rörelsemarginal > 6 %
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7
 • Utdelning > 50% av årets resultat

Nöjdaste kunderna i branschen:

 • NKI > 75

Bästa arbetsplatsen i branschen:

 • eNPS > Branschbenchmark
 • Allvarliga olyckor: Nollvision allvarliga olyckor genom en minskande olyckstrend

Ledande inom samhällsansvar i branschen:

 • Koldioxidintensitet, egen produktion: 60 % reduktion till 2030
 • Koldioxidintensitet, insatsvaror och köpta tjänster: 50 % reduktion till 2030
 • Jämställd rekrytering: Andel kvinnor som rekryteras ska alltid överstiga utbildningsmarknaden

I samband med kapitalmarknadsdagen redogör koncernledningen för förutsättningarna för Peab att uppnå sitt rörelsemarginalmål om sex procent. Dessa kan sammanfattas i gynnsam marknad för alla verksamheter, att alla verksamheter når sina riktmärken samt att de kapitalintensiva verksamheterna Projektutveckling och Industri står för minst 40 procent av koncernens omsättning.

– Vi har förmågan att nå samtliga våra mål, både de finansiella och de hållbarhetsrelaterade. I grunden tjänar vår affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring oss väl såväl i goda som i svårare tider och den ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl aktieägare, kunder och hela samhället, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Koncernledningen kommer även att redogöra för det ökade inslaget av föravtal, så kallade fas 1-avtal, inom affärsområdena Bygg och Anläggning. Föravtalen innebär att Peab kontrakterats för att tillsammans med kund hitta en optimerad produkt med rätt kvalitet samt att hantera risker och osäkerheter. Syftet är att under föravtalets löptid kunna teckna ett slutligt entreprenadkontrakt. Orderanmälan sker först när slutligt entreprenadkontrakt föreligger. I nuläget uppgår det potentiella värdet av slutliga entreprenadavtal från dessa föravtal till cirka 19 miljarder svenska kronor inom de närmaste två åren.

Jesper Göransson och Peabs övriga koncernledning presenterar Peabs verksamhet och strategi, inklusive genomgång av de upprepade målen, vid en kapitalmarknadsdag i Stockholm idag tisdagen den 13 februari 2024 klockan 13:00. För att delta, gå in på: https://peab.se/om-peab/bolagsinformation/investerare/kapitalmarknadsdag/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

Jesper Göransson 1 2023-08

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.