Peab bygger väg och järnväg i Boden

Peab har fått uppdraget att bygga väg och järnväg till Boden Industrial Park i Boden. Beställare är Polar Structure AB och Bodens kommun och kontraktssumman uppgår till 812 miljoner svenska kronor.

Peabs uppdrag innebär att bygga dels järnväg som ska ansluta Boden Industrial Park till stambanan och dels vägar, gång- och cykelbana till industriområdet. Den nya järnvägsanslutningen sträcker sig från Trafikverkets befintliga spår nordost till Boden Industrial Park. Den fortsatta sträckningen österut passerar Gruvbergets fot och tar en kurva runt för att sedan ansluta till Trafikverkets befintliga anläggning norr om driftplats Sävastklinten.

– Vi är glada och stolta över att Peab får förtroendet att göra Boden Industrial Park tillgängligt för framtida etableringar. Boden och hela norra Sverige är viktiga för oss på Peab av många anledningar. Här finns en avgörande del av Sveriges framtid med den gröna omställningen. Väg- och järnvägsprojektet är ett bra exempel på detta och vi ser fram emot att fortsätta vara en del i den utvecklingen, säger Hans Boija, regionchef på Peab.

Boden Industrial Park är ett 550 hektar stort område och bedöms bli ett av världens grönaste industriområden. På platsen finns goda möjligheter att utvinna grön el och etablera ytkrävande verksamheter som kan bidra till klimatomställningen.

– Vi på Polar Structure är mycket glada över att tillsammans med Peab och Bodens kommun kunna bidra till utvecklingen av Boden Industrial Park och H2 Green Steel. Genom att förbättra infrastrukturen skapar vi förutsättningar för hållbar industriell tillväxt och stärker regionens roll som ett nav för den gröna omställningen. Vi har stort förtroende för Peabs expertis och ser fram emot att gemensamt utveckla infrastrukturkorridoren till området, säger Daniel Kronheffer, Investment Director på Polar Structure

Uppdraget är en totalentreprenad och byggstart sker under sommaren 2024.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2024.

Foto: Samuel Unéus 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef, 0725 33 31 45

Boden 1

Boden 2

Foto Hans Boija Peab

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.