Årets julgåva går till UNHCR med fokus på utbildning

Nästan hälften av alla flyktingar är barn. När barn tvingas på flykt riskerar de att förlora möjligheten till utbildning. För flickor är det extra viktigt - utbildade kvinnor gifter sig senare i livet och föder färre barn som förblir friskare. En av UNHCR:s prioriteringar är att investera i utbildning. De reparerar skolor, installerar toaletter, vidareutbildar lärare och delar ut skolmaterial. Genom att stödja UNHCR ger vi barn på flykt möjlighet att gå i skolan. Peab fortsätter att även i år vara nyckelpartner för FNs flyktingorgan UNHCR.

UNHCR, har FN:s mandat att skydda människor på flykt var än de befinner sig i världen. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid. Deras arbete sker i 135 länder.

I år går pengarna till utbildning. Utbildning är en mänsklig rättighet men den uppfylls fortfarande inte för alla. När barn på flykt tvingas från sina hem riskerar de att förlora år av utbildning. För dessa barn är skolan livsviktig då den hjälper till att få struktur i en kaotisk tillvaro. Den är också ett verktyg som skydd från skadligt arbete, människohandel, barnäktenskap och sexuell exploatering. Barnen skyddas både direkt genom att fysiskt vara på en trygg plats, och indirekt genom att de bättre kan tillvarata sina rättigheter. För flickor är det extra viktigt – utbildade kvinnor gifter sig senare i livet och föder färre barn som förblir friskare. Några orsaker till att det ser ut så här är att stora kriser slår sönder samhällets grundfunktioner. En annan orsak är att det finns för få skolor i flyktingbosättningar. Barnäktenskap är också vanliga i flyktingkriser då det för många utsatta familjer kan ses som en skyddsåtgärd att gifta bort sin dotter. Bara hälften så många flickor som pojkar går vidare till gymnasiet.

UNHCRs insatser inom utbildning

  • Ger stöd till regeringarna i värdländerna så att barn på flykt kan integreras i det vanliga skolsystemet.
  • Reparerar skolor, installerar toaletter, vidareutbildar lärare och delar ut skolmaterial.
  • Ger stöd till flexibel, informell utbildning så att unga på flykt kan hämta igen förlorad utbildning.
  • Gör det möjligt för unga på flykt att läsa vidare på gymnasiet, gå en yrkesutbildning eller studera på högskola.
  • Arbetar för att förbättra kvaliteten på undervisningen och organiserar läs - och skrivundervisning för vuxna.
  • Driver egna skolor i flyktingläger. Stöd går även till vanliga skolor i värdsamhällen i närheten av lägren.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.