Partnerprofil

För att förtydliga innehållet i relationen mellan Peab och den som Peab sponsrar finns en partnerprofil.

Vi är jordnära

 • Vi har ett jordnära förhållningssätt och är tillgängliga
 • Vi agerar och kommunicerar öppet, lyhört och prestigelöst
 • Vi respekterar människors lika värde

För samarbetet mellan Peab och föreningen innebär detta till exempel att:

- Samtliga av föreningens medlemmar visar respekt gentemot med- och motspelare, domare och publik och att tydliga åtgärder vidtas mot medlemmar som beter sig på annat sätt

- Föreningen välkomnar människor ur alla delar av samhället som medlemmar

Vi är utvecklande

 • Vi är nyfikna, kreativa och vill utvecklas genom samarbete
 • Vi ser människors olikheter som en tillgång för verksamheten och verkar aktivt för integration, mångfald och jämställdhet
 • Vi vågar vara förebilder

För samarbetet mellan Peab och föreningen innebär detta till exempel att:

- Föreningen arbetar aktivt för att ha en jämn könsfördelning bland medlemmarna och att sponsormedel fördelas likvärdigt mellan flick- och pojkverksamhet

- Föreningen har rutiner som innebär att diskriminerande språk eller beteende får tydliga konsekvenser

Vi är personliga

 • Vi bryr oss, tar ansvar för människorna i vår verksamhet och bedriver ett aktivt likabehandlingsarbete
 • Vi sätter stort värde på goda relationer och prioriterar dialog och samarbete
 • Vi är engagerade och visar det

För samarbetet mellan Peab och föreningen innebär detta till exempel att:

- Föreningen har en dokumenterad likabehandlingsplan som regelbundet följs upp

- Företrädare för föreningen bjuder in till dialog och är goda relationsbyggare

- Föreningen arbetar för att alla ungdomsledare ska ha god kompetens i mångfalds- och likabehandlingsfrågor

Vi är pålitliga

 • Vi agerar professionellt, med god ordning, och håller vad vi lovar
 • Vi värnar vårt eget och Peabs varumärke
 • Vi följer Peabs etiska riktlinjer

För samarbetet mellan Peab och föreningen innebär detta att föreningen agerar och kommunicerar i enlighet med Peabs kärnvärden ovan.