Partnerprofil

För att förtydliga innehållet i relationen mellan Peab och den som Peab sponsrar finns en partnerprofil.

Vi är jordnära

 • Vi har ett jordnära förhållningssätt och är tillgängliga
 • Vi agerar och kommunicerar öppet, lyhört och prestigelöst
 • Vi respekterar människors lika värde

För samarbetet mellan Peab och föreningen innebär detta till exempel att:

- Samtliga av föreningens medlemmar visar respekt gentemot med- och motspelare, domare och publik och att tydliga åtgärder vidtas mot medlemmar som beter sig på annat sätt

- Föreningen välkomnar människor ur alla delar av samhället som medlemmar

Vi är utvecklande

 • Vi är nyfikna, kreativa och vill utvecklas genom samarbete
 • Vi ser människors olikheter som en tillgång för verksamheten och verkar aktivt för integration, mångfald och jämställdhet
 • Vi vågar vara förebilder

För samarbetet mellan Peab och föreningen innebär detta till exempel att:

- Föreningen arbetar aktivt för att ha en jämn könsfördelning bland medlemmarna och att sponsormedel fördelas likvärdigt mellan flick- och pojkverksamhet

- Föreningen har rutiner som innebär att diskriminerande språk eller beteende får tydliga konsekvenser

Vi är personliga

 • Vi bryr oss, tar ansvar för människorna i vår verksamhet och bedriver ett aktivt likabehandlingsarbete
 • Vi sätter stort värde på goda relationer och prioriterar dialog och samarbete
 • Vi är engagerade och visar det

För samarbetet mellan Peab och föreningen innebär detta till exempel att:

- Föreningen har en dokumenterad likabehandlingsplan som regelbundet följs upp

- Företrädare för föreningen bjuder in till dialog och är goda relationsbyggare

- Föreningen arbetar för att alla ungdomsledare ska ha god kompetens i mångfalds- och likabehandlingsfrågor

Vi är pålitliga

 • Vi agerar professionellt, med god ordning, och håller vad vi lovar
 • Vi värnar vårt eget och Peabs varumärke
 • Vi följer Peabs etiska riktlinjer

För samarbetet mellan Peab och föreningen innebär detta att föreningen agerar och kommunicerar i enlighet med Peabs kärnvärden ovan.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.