Ägarförteckning

Per 2019-12-31
Aktieägare Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal
aktier
Andel av
kapitalet,
%
Andel av
rösterna,
%

Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 36.057.059 61.620.323 20,8 48,2
AB Axel Granlund 1.500.000 18.000.000 19.500.000 6,6 5,5
Mats Paulsson med familj 3.861.354 7.679.175 11.540.529 3,9 7,7
Peabs Vinstandelsstiftelse   11.374.000 11.374.000 3,8 1,9
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9   10.178.443 10.178.443 3,4 1,7
Familjen Kamprads stiftelse   8.600.000 8.600.000 2,9 1,4
Handelsbanken fonder   8.038.331 8.038.331 2,7 1,3
CBNY-Norges Bank   5.572.073 5.572.073 1,9 0,9
Länsförsäkringar fondförvaltning AB   5.440.181 5.440.181 1,8 0,9
SIX SIS AG, W8IMY   4.352.566 4.352.566 1,5 0,7
CBNY-DFA-INT SML CAP V   3.646.975 3.646.975 1,2 0,6
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY   3.646.267 3.646.267 1,2 0,6
PENSIONSKASSAN SHB FÖRSÄKRINGSFÖRENING   3.607.000 3.607.000 1,2 0,6
Danica Pension   3.455.410 3.455.410 1,2 0,6
JPM CHASE NA   3.406.228 3.406.228 1,2 0,6
DEUTSCHE BANK AG, W8IMY   3.101.181 3.101.181 1,0 0,5
BNY Mellon NA   3.008.444 3.008.444 1,0 0,5
AMF Försäkringar och Fonder   2.829.022 2.829.022 1,0 0,5
Övriga aktieägare relaterade till
familjen Paulsson
891.912 1.952.250 2.844.162 1,0 1,8
Övriga aktieägare 2.503.427 116.698.184 119.201.611 40,3 23,3

Totalt utestående aktier 34.319.957 260.642.789 294.962.746    

Peab AB   1.086.984 1.086.984 0,4 0,2

Totalt registrerade aktier 34.319.957 261.729.773 296.049.730 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

 

Fördelning av aktieinnehav per 2018-12-31  

Antal aktier Antal
aktieägare
Andel av
kapitalet,
procent
Andel av
rösterna,
procent

1- 500 21.925 1,2 0,6
501- 1.000 5.250 1,5 0,7
1.001- 5.000 6.805 5,5 2,7
5.001- 10.000 1.239 3,1 1,5
10.001- 15.000 446 1,8 0,9
15.001- 20.000- 226 1,4 0,7
20.001-   638 85,5 92,9

    36.529 100,0 100,0
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.