Ägarförteckning

Per 2018-12-31
Aktieägare Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal
aktier
Andel av
kapitalet,
%
Andel av
rösterna,
%

Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 36.057.059 61.620.323 20,8 48,2
AB Axel Granlund 1.500.000 18.000.000 19.500.000 6,6 5,5
Mats Paulsson 3.861.354 7.262.500 11.123.854 3,8 7,6
Peabs Vinstandelsstiftelse   10.408.000 10.408.000 3,5 1,7
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9   8.961.931 8.961.931 3,0 1,5
SEB Investment Management   8.839.689 8.839.689 3,0 1,5
Familjen Kamprads stiftelse   8.600.000 8.600.000 2,9 1,4
CBNY-Norges Bank   7.282.461 7.282.461 2,5 1,2
Handelsbanken fonder   5.085.000 5.085.000 1,7 0,8
SIX SIS AG, W8IMY   4.723.125 4.723.125 1,6 0,8
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY   4.513.423 4.513.423 1,5 0,7
CBNY-DFA-INT SML CAP V   3.782.060 3.782.060 1,3 0,6
Danica Pension   3.562.438 3.562.438 1,2 0,6
JPM CHASE NA   3.386.913 3.386.913 1,1 0,6
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9   3.373.516 3.373.516 1,1 0,6
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY   3.251.172 3.251.172 1,1 0,5
DEUTSCHE BANK AG, W8IMY   3.101.181 3.101.181 1,0 0,5
Övriga aktieägare relaterade till
familjen Paulsson
891.912 1.952.250 2.844.162 1,0 1,8
Övriga aktieägare 2.503.427 118.500.071 121.003.498 40,9 23,7

Totalt utestående aktier 34.319.957 260.642.789 294.962.746    

Peab AB   1.086.984 1.086.984 0,4 0,2

Totalt registrerade aktier 34.319.957 261.729.773 296.049.730 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

 

Fördelning av aktieinnehav per 2017-12-31  

Antal aktier Antal
aktieägare
Andel av
kapitalet,
procent
Andel av
rösterna,
procent

1- 500 21.523 1,2 0,6
501- 1.000 5.407 1,5 0,7
1.001- 5.000 6.960 5,7 2,8
5.001- 10.000 1.264 3,1 1,5
10.001- 15.000 479 2,0 1,0
15.001- 20.000- 259 1,6 0,8
20.001-   715 84,9 92,6

    36.607 100,0 100,0
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.