Ägarförteckning

Per 2020-12-31
Aktieägare Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal
aktier
Andel av
kapitalet,
%
Andel av
rösterna,
%

Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 36.057.059 61.620.323 20,8 48,2
AB Axel Granlund 1.500.000 18.000.000 19.500.000 6,6 5,5
Mats Paulsson med familj 3.861.354 8.109.175 11.970.529 4,0 7,7
Peabs Vinstandelsstiftelse   12.019.000 12.019.000 4,1 2,0
Länsförsäkringar fondförvaltning AB   11.801.783 11.801.783 4,0 2,0
Handelsbanken fonder   10.557.287 10.557.287 3,6 1,7
Familjen Kamprads stiftelse   8.600.000 8.600.000 2,9 1,4
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9   6.487.620 6.487.620 2,2 1,1
SIX SIS AG, W8IMY   4.429.633 4.429.633 1,5 0,7
JPM CHASE NA   3.717.243 3.717.243 1,3 0,6
PENSIONSKASSAN SHB FÖRSÄKRINGSFÖRENING   3.607.000 3.607.000 1,2 0,6
AMF Försäkringar och Fonder   3.454.022 3.454.022 1,2 0,6
Pension, FUTUR   3.303.584 3.303.584 1,1 0,5
CBNY-DFA-INT SML CAP V   3.159.952 3.159.952 1,1 0,5
DEUTSCHE BANK AG, W8IMY   3.102.131 3.102.131 1,0 0,5
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY   3.039.290 3.039.290 1,0 0,5
Övriga aktieägare relaterade till familjen Paulsson 891.912 1.831.950 2.723.862 0,9 1,8
Övriga aktieägare 2.503.427 119.366.060 121.869.487 41,1 23,9

Totalt utestående aktier 34.319.957 260.642.789 294.962.746    

Peab AB   1.086.984 1.086.984 0,4 0,2

Totalt registrerade aktier 34.319.957 261.729.773 296.049.730 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

 

Fördelning av aktieinnehav per 2020-12-31  

Antal aktier Antal
aktieägare
Andel av
kapitalet,
procent
Andel av
rösterna,
procent

1- 500 35.948 1,7 0,8
501- 1.000 6.416 1,8 0,9
1.001- 5.000 7.597 6,1 3,0
5.001- 10.000 1.301 3,2 1,6
10.001- 15.000 438 1,8 0,9
15.001- 20.000- 234 1,4 0,7
20.001-   597 84,0 92,1

    52.531 100,0 100,0
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.