Ägarförteckning

Per 2021-06-30
Aktieägare Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal
aktier
Andel av
kapitalet,
%
Andel av
rösterna,
%

Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 36.057.059 61.620.323 20,8 48,2
AB Axel Granlund 1.500.000 18.000.000 19.500.000 6,6 5,5
Mats Paulsson med familj 3.861.354 8.109.175 11.970.529 4,0 7,7
Länsförsäkringar fondförvaltning AB   13.212.643 13.212.643 4,5 2,2
Peabs Vinstandelsstiftelse   12.458.000 12.458.000 4,2 2,1
Handelsbanken fonder   9.477.506 9.477.506 3,2 1,6
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9   8.116.206 8.116.206 2,7 1,3
Familjen Kamprads stiftelse   7.327.915 7.327.915 2,5 1,2
CBNY - NORGES BANK   5.023.807 5.023.807 1,7 0,8
SIX SIS AG, W8IMY   4.416.518 4.416.518 1,5 0,7
JP Morgan Chase Bank N.A   3.738.857 3.738.857 1,3 0,6
AMF Försäkringar och Fonder   3.524.022 3.524.022 1,2 0,6
Pension, FUTUR   3.447.067 3.447.067 1,2 0,6
DEUTSCHE BANK AG, W8IMY   3.102.131 3.102.131 1,0 0,5
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY   3.065.554 3.065.554 1,0 0,5
Nordea Investment Funds   3.051.252 3.051.252 1,0 0,5
Övriga aktieägare relaterade till familjen Paulsson 891.912 1.780.750 2.672.662 0,9 1,8
Övriga aktieägare 2.503.427 115.131.413 117.634.840 40,3 23,4

Totalt utestående aktier 34.319.957 260.642.789 294.962.746    

Peab AB   1.086.984 1.086.984 0,4 0,2

Totalt registrerade aktier 34.319.957 261.729.773 296.049.730 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

 

Fördelning av aktieinnehav per 2020-12-31  

Antal aktier Antal
aktieägare
Andel av
kapitalet,
procent
Andel av
rösterna,
procent

1- 500 35.948 1,7 0,8
501- 1.000 6.416 1,8 0,9
1.001- 5.000 7.597 6,1 3,0
5.001- 10.000 1.301 3,2 1,6
10.001- 15.000 438 1,8 0,9
15.001- 20.000- 234 1,4 0,7
20.001-   597 84,0 92,1

    52.531 100,0 100,0
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.