Aktiedata

Mkr

2017

2016

2015

2014

2013


Resultat, kr 6,97 5,85 2,71  3,48 1,01
- efter fullföljd teckning och konvertering 6,97 5,85 2,71  3,48 1,01
Kassaflöde, kr 7,78 8,99 6,06  9,50 2,12
- efter fullföljd teckning och konvertering 7,78 8,99 6,06  9,50 2,12
Eget kapital, kr 35,13 31,80 27,38  27,11 26,00
- efter fullföljd teckning och konvertering 35,13 31,80 27,38  27,11 26,00
Börskurs vid årets slut, kr 70,60 72,30 64,85  54,95 39,35
Börskurs/eget kapital, % 201,0 227,4 236,9  202,7 151,3
Direktavkastning, procent 1) 5,7 5,0 4,0  4,1 4,6
P/E-tal 1) 10 12 24  16 39
Ordinarie utdelning, kr 4,00 3,60 2,60  2,25 1,80
Antal aktier vid årets slut, milj. 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
- efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
Genomsnittligt antal utstående aktier, milj. 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0
- efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0 295,0  295,0 295,0

1) Baserat på slutkurs vid årets slut

 
Antal aktier, röster och aktieslag per 2017-12-31


Aktieslag

Antal

  

Röste-
tal

 

Andel av kapitalet,
procent

 

Andel av rösterna,
procent

A 34.319.957   10   11,6    56,7
B 261.729.773     1   88,4    43,3

  296.049.730       100,0   100,0


Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande sedan 1974

År   Förändring,
Mkr
Totalt,
Mkr
 
1974 Nyemission 0,1 0,1
1978 Fondemission 9:1 0,9 1,0
1983 Fondemission 7:1 7,0 8,0
1986 Split 10:1 - 8,0
1986 Fondemission 1:4 2,0 10,0
1987 Nyemission 1:2 5,0 15,0
1989 Fondemission 2:1 30,0 45,0
1992 Riktad nyemission 63,0 108,0
1993 Riktad nyemission 25,0 133,0
1994 Nyemission 3:1 398,9 531,9
1997 Nyemission 3:10 159,6 691,5
2000 Konvertering 148,7 840,2
2000 Teckning 1,2 841,4
2002 Teckning 30,6 872,0
2007 Indragning -55,0 817,0
2007 Fondemission 57,1 874,1
2007 Konvertering 59,2 933,3
2007 Split 2:1 - 933,3
2008 Konvertering 0,8 934,1
2008 Nyemission apport 622,9 1.557,0
2009 Nyemission apport 26,9 1.583,9

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.