Global Compact

Global Compact riktar sig till företagen i näringslivet att ta ett globalt ansvar och omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Under 2012 undertecknade Peab FN:s Global Compact eftersom det känns självklart för oss att verka för ett ansvarsfullt företagande. Att vara med i Global Compact innebär för Peab att:

  • vår VD skickar ett brev till FN:s generalsekreterare att Peab stödjer Global Compact och dess principer
  • se till att inkorporera Global Compacts principer i företagsstrategin och arbeta för att principerna blir en del av företagskulturn i det dagliga arbetet
  • åta sig att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer
  • i hållbarhetsredovisningen redogöra för hur vi stödjer och arbetar för Global Compact och initiativets tio principer

Global Compacts tio principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2

försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3

Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4

avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5

faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och

Princip 6

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

Princip 9

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

 

Läs mer på Global Compacts webbplats.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.