BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i Europa.

En byggnad bedöms inom tio områden och inom respektive område finns ett varierat antal indikatorer där poäng kan erhållas.

  • Ledning och styrning
  • Hälsa och välmående
  • Energi
  • Transport
  • Vatten
  • Material
  • Avfall
  • Föroreningar
  • Markanvändning och ekologi
  • Innovation

De möjliga betygsnivåerna är Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Byggherrar och byggföretag kan använda BREEAM i projekt för att skapa byggnader med högre miljöprestanda. Systemet kan användas för att certifiera både bostäder och lokaler i alla storlekar, nyproducerade som befintliga.

Sweden Green Building Council (SGBC)

BREEAM har funnits sedan 1990. Systemet är utvecklat av brittiska BRE (Building Research Establishment Limited), en oberoende organisation som arbetar med rådgivning, forskning, utbildning och certifiering av byggnader och miljöer.

SGBC hanterar certifieringssystemet i Sverige och har arbetat fram en anpassning av BREEAM till svenska förhållanden och man kan  sedan 2013 certifiera enligt BREEAM-SE.

BREEAM på Peab

I Sverige certifieras Peabs egenutvecklade kommersiella byggnader med BREEAM och Peab har även tillsammans med extern kund uppfört ett flertal skilda typer av byggnader runtom i Sverige som certiferats enligt BREEAMs olika betygsnivåer

Läs mer om BREEAM på SGBCs webbplats.