Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utformat för svenska förhållanden. Systemet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för byggherrar och fastighetsägare att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och fasa ut ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden.

Miljöbyggnads bedömningsnivåer är Brons, Silver och Guld. Systemet består av följande områden:

  • Energi
  • Innemiljö
  • Material

Byggherrar och byggföretag kan använda Miljöbyggnad vid projektering och produktion för att skapa byggnader med högre miljöprestanda. Systemet kan användas för att certifiera både bostäder och lokaler i alla storlekar, nyproducerade som befintliga.

Sweden Green Building Council (SGBC)

Det övergripande syftet med ett nationellt miljöklassningssystem är att bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Sedan 2011 förvaltas Miljöbyggnad av SGBC (Sweden Green Building Council), som sköter certifiering och driver utveckling av systemet. Peab är en av medlemmarna i SGBC.

Miljöbyggnad på Peab

Våra projektmedarbetare har goda kunskaper i Miljöbyggnad och flera medarbetare i Peab är personcertifierade. Peab har, tillsammans med kund, uppfört ett flertal skilda typer av byggnader runtom i Sverige som certifierats enligt Miljöbyggnads olika betygsnivåer.

Läs mer om Miljöbyggnad på SGBCs webbplats.