Passivhus

Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Det är vi människor som vistas i husen, samt de maskiner som vi använder som alstrar energi som värmer upp huset.

Passivhusen utnyttjar också solinstrålningen för uppvärmning och för att värma varmvatten där det är möjligt. Värmeförlusterna är små, vilket gör det möjligt att använda luft som värmesystem.

Peab byggde de första Passivhusen i Sverige, i Lindås utanför Göteborg. I Alingsås byggde vi också den första Passivhusförskolan i Norden. Därefter har vi byggt och bygger hus helt eller mycket nära dessa krav.