ATS Kraftservice

ATS Kraftservice

Fax
0581-178 52

Information
ATS Kraftservice AB är ett entreprenadbolag som levererar utbyggnad och underhåll av infrastruktur för kraft- och distributionsnät på alla spänningsnivåer mellan 0,4 kV och 400 kV.

I projektens tidiga skeden hjälper vi våra kunder med beredning och projektering för att sedan bygga, installera och driftsätta färdiga nät.

Vi bedriver vår verksamhet i hela Sverige där vi arbetar åt såväl stora som små energibolag.

Webbplats
www.atskraftservice.se

Adress
ATS Kraftsservice AB, Box 1, 711 30 Lindesberg
Telefon
0581-133 20

Dela det här på: