Lambertsson

Lambertsson

Fax
0431-892 58

E-post
info@lambertsson.com

Information
Sedan många år är vi den kompletta leverantören av alltifrån bodar, ställningar och kranar till maskin- och elutrustningar för såväl små som stora byggen.

Vi säljer även eltillbehör och hjälpmaterial, som byggbelysning, skarvkabel och maskintillbehör, samt utför entreprenad och andra uppdrag.
Detta kan exempelvis röra sig om bod- och eletableringar för tillfälliga anläggningar, värme/kyla eller vägbelysningsentreprenader.

Webbplats
www.lambertsson.com

Adress
Lambertsson Sverige AB, Grustagsgatan 37, 254 64 Helsingborg
Telefon
0431-893 00

Dela det här på: