Peab Marin

Peab Marin är en verksamhet inom Peabkoncernen som arbetar med sjö, dyk och anläggning. Med egna sjötekniker, dykare och anläggare utför vi uppdrag åt statliga verk, kommuner, båtklubbar, stiftelser och privatpersoner. Vi har en stor bredd och uppdragen skiftar, från små uppdrag till stora entreprenader.

Peab Marin

E-post
info@peabmarin.se 
 
Information
Peab Marin är en verksamhet inom Peabkoncernen som arbetar med sjö, dyk och anläggning. Med egna sjötekniker, dykare och anläggare utför vi uppdrag åt statliga verk, kommuner, båtklubbar, stiftelser och privatpersoner. Vi har en stor bredd och uppdragen skiftar, från små uppdrag till stora entreprenader.

Webbplats
www.peabmarin.se

Adress
Peab Anläggning AB, Box 808, 169 28 Solna, Besöksadress: Drottning Kristinas Esplanad 10
Telefon
08-623 68 00

Dela det här på: