Göteborg

Göteborg

Bolag
Peab AB
Peab Sverige AB
Peab Anläggning AB
Peab Byggservice AB
Peab Drift och Underhåll
Peab Bostad AB
Peab Fastighet AB
Peab Fastighetsutveckling Sverige AB
Peab Grundläggning AB

Adress
Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg
Telefon
031-700 84 00, 010-456 29 00 (Byggservice)
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.45. Dag före röd dag stänger kontoret 13.00.

Dela det här på: