Om Peabskolan

Byggbranschen behöver mycket folk de närmaste åren. Även Peab, som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag, behöver anställa duktiga byggnadsarbetare.

Startades av Peabs grundare

Peabs grundare Mats Paulsson fick bara en kort skolgång och började sin resa med två tomma händer. Vid 70 års ålder började han trappa ner jobbet till ”normala” arbetsveckor på runt 40 timmar. Som ung fick Mats klara sig med några år i folkskolan. Därför ville han starta en skola som gav unga människor en riktigt bra grund där man fick chans att varva teori med praktik och växa som människa. Mats tanke med skolan var också att ge elever med svaga betyg en andra chans att ta sig in i byggbranschen. Skolan startade som en liten försöksverksamhet i Ängelholm för att sedan utvecklas till vad Peabskolan är idag. Mats hjärta klappar kanske lite extra för Peabskolan och den glädje han finner i att möta eleverna

Om skolan

Peabskolan är en fristående gymnasieskola som erbjuder det nationella bygg- och anläggningsprogrammet (för behöriga elever) samt introduktionsprogram (för obehöriga elever).

Peabskolan har funnits sedan 2006 och har drygt 300 elever och cirka 40 medarbetare på skolorna fördelade över Malmö, Göteborg och Solna.

På Peabskolan utbildar vi elever till träarbetare, murare, anläggningsarbetare och betongarbetare. Under utbildningstiden har eleverna praktik på Peabs eller andra byggföretags byggarbetsplatser, där de har en utbildad handledare som dessutom är en skicklig hantverkare.

Individualiserad undervisning

Peabskolan har vi en individualiserad undervisning som innebär att all skolverksamhet utgår från elevernas förutsättningar och behov. Stor vikt läggs vid att försöka göra utbildningen relevant och verklighetsanpassad. Alla delar av elevens utbildning hänger ihop och det ägnas mycket tid åt att se öppningar och samverkan mellan de olika delarna.

matspaulsson_peab289.jpg