Rutin för klagomål

Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen för skolan ha skriftliga rutiner för klagomål mot utbildningen. Dessa skriftliga rutiner delas ut till samtliga elever inskrivna på Peabskolan i anslutning till skolstart varje läsår.

Följande rutiner gäller för klagomål avseende Peabskolans utbildning:

 • Klagomål om utbildningen lämnas till VD för Peabskolan AB antingen skriftligen eller muntligen.
   
 • VD ansvarar för att skyndsamt hantera klagomålet och underrätta Peabskolans styrelse.
   
 • Peabskolans styrelse ansvarar för att klagomålet utreds och följs upp.
   
 • Peabskolans styrelse ansvarar för att meddela den klagande hur klagomålet hanterats.


Klagomål lämnas till:
Peabskolan AB
Att: VD Alexandra Johansson
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

E-post: alexandra.johansson@peab.se
Tel: 0733-37 64 50

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.