Rutin för klagomål

Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen för skolan ha skriftliga rutiner för klagomål mot utbildningen. Dessa skriftliga rutiner delas ut till samtliga elever inskrivna på Peabskolan i anslutning till skolstart varje läsår.

Följande rutiner gäller för klagomål avseende Peabskolans utbildning:

  • Klagomål om utbildningen lämnas till VD för Peabskolan AB antingen skriftligen eller muntligen.
     
  • VD ansvarar för att skyndsamt hantera klagomålet och underrätta Peabskolans styrelse.
     
  • Peabskolans styrelse ansvarar för att klagomålet utreds och följs upp.
     
  • Peabskolans styrelse ansvarar för att meddela den klagande hur klagomålet hanterats.


Klagomål lämnas till:
Peabskolan AB
Att: VD Alexandra Johansson
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

E-post: alexandra.johansson@peab.se
Tel: 0733-37 64 50