Informationsblad angående slumpmässiga frivilliga alkohol- och drogtester

Peabskolan skall vara en drogfri skola. Ingen hantering, förvaring eller användning av droger skall förekomma på skolan. På Peabskolan finns det en handlingsplan mot droger som definierar både vårt förebyggande och åtgärdande arbete. Målsättningen med policyn är bland annat att arbeta förebyggande för att undvika att ungdomar börjar använda droger och att så tidigt som möjligt upptäcka missbruk.

Som en del av det förebyggande arbetet utförs slumpmässiga alkohol- och drogtester på elever och personal. Vi vill säkerställa en arbetsplats fri från alkohol och droger samt förebygga risk för ohälsa och olyckor. Syfte med slumpmässiga alkohol- och drogtester är att:

  • Förebyggande för att undvika att ungdomar börjar använda droger
  • Identifiera elever/medarbetare i riskgrupp för tidiga insatser
  • Skapa ett viktigt signalvärde på skolan
  • Förebygga olyckor och tillbud där droger har en inverkan

Enligt Arbetsmiljölagen är skolan jämförbar med andra arbetsplatser. Lagens ändamål är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa samt olycksfall men även att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. En stor del av utbildningen på Peabskolan innehåller moment som är riskfyllda för eleven och omgivningen. Det är också allt vanligare att arbetsgivare inför praktik eller APL (arbetsplatsförlagt lärande) vill försäkra sig om att eleverna är alkohol- och drogfria på samma sätt som man kontrollerar att deras anställda är det.

Peabskolan har avtal med Feelgood som tar det fulla ansvaret för slumptagning, provtagning, bedömning och uppföljning av drogtesterna. Därmed följer vi de europeiska riktlinjerna för drogtester där också analys sker på SWEDAC ackrediterade laboratorium. Testet genomförs genom topsning (saliv). Feelgood kommer ett par gånger per läsår och testar ett antal elever/medarbetare som har blivit framtagna via slumptagning. Innan provtagning genomförs ett samtal med elever för att skapa trygghet samt säkerställa frivilligheten.

Under din studietid kommer därför slumpmässiga frivilliga drogtester att genomföras enligt gällande rutiner.

Testerna är frivilliga men är en förutsättning för att elev ska kunna delta säkert vid utbildningsmomentet/APL.

Allt detta grundar sig i vår strävan efter en drogfri skola men också för att uppnå en god och säker arbetsmiljö där elever ska känna trygghet.

Skolan kan inte tvinga någon att medverka i alkohol- och drogtesten men hoppas att alla förstår betydelsen av detta förebyggande arbete.

Läs gärna vår Handlingsplan mot droger eller kontakta skolan om du har frågor.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.