Frågor och svar om Peabskolan i Solna

Vilka inriktningar finns det att välja på?

På Peabskolan kan du välja inriktningarna Husbyggnad eller Mark och anläggning.


Hur fungerar elevhälsan på Peabskolan?

På Peabskolan Solna har vi en elevhälsa som består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsofunktionen arbetar tillsammans med Peabskolans lärare för att främja både elevernas studieresultat men också deras studiero och trygghet i skolan.


Vilken behörighet får jag på Peabskolan?

Förutom en yrkesexamen har du även möjlighet att få en grundläggande högskolebehörighet.


Var äter man lunch på Peabskolan i Solna?

På Peabskolan i Solna finns ingen gemensam matsal utan alla elever får ett matkort som gäller på ett antal närliggande restauranger.


Får man en egen dator?

På Peabskolan får alla elever en egen dator i årskurs 1 som man sedan har sina tre år på skolan.


Hur ser praktiken ut?

Från årskurs 2 är du som elev på Peabskolan ute på praktik 50% av utbildningstiden.


Krävs det några förkunskaper för att börja på Peabskolan?

Nej, det krävs inga förkunskaper för att börja på Peabskolan. Du får all den kunskap du behöver när du kommer hit.


Vad innebär gymnasielärling?

Gymnasielärling innebär att man är ute minst 50% på praktik från årskurs 2. Under den här tiden har du också möjlighet att söka ett lärlingsbidrag från CSN.


Kan man söka till Peabskolan även om man inte har gymnasiebehörighet?

Ja du kan söka till Peabskolan även om du inte har alla betyg från grundskolan. På Peabskolan har vi även program för dig som inte är behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram.


Hur jobbar Peabskolan med värdegrundsarbete?

Värdegrunden är en central del på Peabskolan. Vi jobbar aktivt med att få in värdegrunden i alla våra projekt och i det ämnesövergripande arbetssättet. Vi jobbar mycket med våra relationer, Peabskolan ska vara en trygg plats där alla trivs och har möjlighet att säga sin åsikt.

Peabskolan ska också vara en plats där lärare vågar ta diskussioner och ha ett öppet klimat där alla är välkomna. Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt med enkäter och undersökningar och tar vidare resultatet i våra handlingsplaner.


Vad innebär det att Peabskolan är branschrekommenderad?

Att vara branschrekommenderad innebär att Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) har godkänt skolan enligt deras kriterier.


Hur ser Peabskolans pedagogiska modell ut?

Peabskolans pedagogiska modell bygger på att vi arbetare i projekt, eller ämnesövergripande. Exempel på det ämnesövergripande arbetssättet är att du har delar av din engelska i bygghallen, att idrottsundervisningen är integrerad med utbildning i byggyrkets ergonomi eller att matteläraren använder tumstockar och byggritningar som viktiga läromedel.

I skolan jobbar vi med att väva ihop teoretiska ämnen med de praktiska. Alla övningar ska ha en koppling till ditt framtida yrke för att bäst göra dig redo för arbetslivet.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.