Framtidens medarbetare premierades på årsstämma

Som traditionen bjuder premierades elever från Peabskolan i Malmö, Ängelholm, Göteborg, Solna och Upplands Väsby när Peab avhöll sin årsstämma.

En elev från respektive skola tilldelas ett stipendiat om 10.000 kr utifrån elevens studieresultat, prestation i yrket och värdegrund.

Hör stipendiaterna berätta om sin tid på skolan. Grattis till Lucas, Joakim, Mikael, Lucas och Oscar!

Fler stipendiater >>