Beläggningsarbetare

Som beläggningsarbetare kan du jobba med att anlägga, underhålla och reparera vägnät, broar, tunnlar och viadukter. Även utläggning och tillverkning av asfalt ingår.

Mark och anläggning med inriktning beläggningsarbetare ger dig fördjupade kunskaper inom mark- och anläggningsprocessen. Det som skiljer från de andra programmen inom mark och anläggning är kunskaper inom bland annat beläggningsmaskiner, vägbyggnad och stensättning.

Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100    
Historia 1a:1     50
Idrott och hälsa 1 50 50  
Matematik 1 100    
Naturkunskap 1a:1 50    
Religionskunskap 1   50  
Samhällskunskap 1a:1   50  
Svenska 1 100    
Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1 200    
Bygg och anläggning 2 200    
Inriktningsämnen
Anläggningsprocessen   200  
Anläggning 1   100  
Anläggning 2   200  
Programfördjupningsämnen
Beläggning   100 100
Beläggningsarbeten     100
Beläggningsmaskiner     100
Anläggning - vägbyggnad     100
Anläggning - stensättning     100
Entreprenörskap     100
Individuellt val
Individuellt val   100 100
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete     100
Total summa poäng     2.500