Betongarbetare

Som betongarbetare kommer du bland annat jobba med att gjuta och armera betongkonstruktioner såsom grunder till hus, golv och broar.

Husbyggnad med inriktning betong ger dig fördjupade kunskaper inom husbyggnadsprocessen. Det som skiljer från de andra programmen inom husbyggnad är kunskaper inom bland annat väggar, bärlag och golv.  

Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100    
Historia 1a:1     50
Idrott och hälsa 1 50 50  
Matematik 1 100    
Naturkunskap 1a:1 50    
Religionskunskap 1   50  
Samhällskunskap 1a:1   50  
Svenska 1 100    
Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1 200    
Bygg och anläggning 2 200    
Inriktningsämnen
Husbyggnadssprocessen   200  
Husbyggnad 1   100  
Husbyggnad 2   200  
Husbyggnad 3 - ombyggnad   100 100
Programfördjupningsämnen
Betong 1 - lågform och platta     100
Betong 2 - väggar och pelare     100
Betong 3 - bärlag     100
Betong 4 - golv     100
Entreprenörskap     100
Individuellt val
Individuellt val   100 100
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete     100
Total summa poäng     2.500