Murare

Som murare jobbar man främst inom husbyggnad och med att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och klä husets fasad med tegel.

Husbyggnad med inriktning mureri ger dig fördjupade kunskaper inom husbyggnadsprocessen. Det som skiljer från de andra programmen inom husbyggnad är kunskaper inom bland annat mur- och putsverk.

Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100    
Historia 1a:1     50
Idrott och hälsa 1 50 50  
Matematik 1 100    
Naturkunskap 1a:1 50    
Religionskunskap 1   50  
Samhällskunskap 1a:1   50  
Svenska 1 100    
Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1 200    
Bygg och anläggning 2 200    
Inriktningsämnen
Husbyggnadssprocessen   200  
Husbyggnad 1   100  
Husbyggnad 2   200  
Husbyggnad 3 - ombyggnad   100 100
Programfördjupningsämnen
Mur- och putsverk 1 - grundmurar     100
Mur- och putsverk 2 - murverk     100
Mur- och putsverk 3 - puts     100
Specialyrken plattsättning     100
Entreprenörskap     100
Individuellt val
Individuellt val   100 100
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete     100
Total summa poäng     2.500