Väg- och anläggningsarbetare

Som väg- och anläggningsarbetare jobbar man brett med att bland annat bygga vägar, broar och tunnlar, lägga ledningar för vatten eller fjärrvärme, anlägga parker och trädgårdar eller lägga spår för tåg.

Mark och anläggning med inriktning Väg- och anläggningsarbetare ger dig fördjupade kunskaper inom mark- och anläggningsprocessen. Det som skiljer från de andra programmen inom mark och anläggning är kunskaper inom bland annat gröna ytor och ledningsbygge.

Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100    
Historia 1a:1     50
Idrott och hälsa 1 50 50  
Matematik 1 100    
Naturkunskap 1a:1 50    
Religionskunskap 1   50  
Samhällskunskap 1a:1   50  
Svenska 1 100    
Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1 200    
Bygg och anläggning 2 200    
Inriktningsämnen
Anläggningsprocessen   200  
Anläggning 1   100  
Anläggning 2   200  
Programfördjupningsämnen
Anläggning - gröna ytor   100 100
Anläggning - ledningsbyggnad     200
Anläggning - stensättning     100
Anläggning - vägbyggnad     100
Entreprenörskap     100
Individuellt val
Individuellt val   100 100
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete     100
Total summa poäng     2.500