Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige och med verksamhet i Norge. Anläggning utför mark- och ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur samt utför grundläggningsarbeten.

Verksamheten är organiserad i geografiska regioner och de specialiserade produktområdena lokal marknad, infrastruktur och tung anläggning samt drift och underhåll.

Lokal marknad, som står för mer än halva omsättningen i affärsområde Anläggning, utför mark- och ledningsarbeten, grundläggningar och byggnation av olika typer av anläggningar samt erbjuder tjänster inom kraft- och eldistribution.

Inom Infrastruktur och tung anläggning byggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar.

Drift och underhåll hanterar statligt och kommunalt vägoch gatunät, skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.

Affärsområdet samarbetar över region- och landsgränser för gemensam utveckling av kärnkompetenser och för att skapa skalfördelar i större och komplexa projekt.

Alla anläggningsenheter i Sverige och Norge är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 140001:2015
  • ISO 45001

Vår anläggningsverksamhet

Lokal marknad

Peab utför mark- och ledningsarbeten, utbyggnad av fibernät, grundläggningbyggnation av olika typer av anläggningar och sjönära tjänster.

Infrastruktur

Inom detta område ligger anläggning av vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Vi bygger även tyngre anläggningar åt exempelvis industrin och offentliga beställare.

Drift och underhåll

Peab arbetar med drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät samt parker, yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.

Dela det här på: