Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige och är en av de större aktörerna i Norge. Anläggning utför mark- och ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur samt utför grundläggningsarbeten.

Verksamheten är organiserad i sju geografiska regioner och två specialiserade rikstäckande regioner i Sverige inom drift och underhåll samt grundläggning.

Inom lokal marknad, som står för mer än halva omsättningen i affärsområde Anläggning, utförs mark- och ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar samt tjänster inom kraft- och eldistribution.

Inom Infrastruktur och tung anläggning byggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar.

Drift och underhåll hanterar statligt och kommunalt vägoch gatunät, skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.

Affärsområdet samarbetar över region- och landsgränser för gemensam utveckling av kärnkompetenser och för att skapa skalfördelar i större och komplexa projekt.

Alla anläggningsenheter i Sverige och Norge är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 140001:2015
  • ISO 45001

Vår anläggningsverksamhet

Lokal marknad

Peab utför mark- och ledningsarbeten, utbyggnad av fibernät, grundläggningbyggnation av olika typer av anläggningar och sjönära tjänster.

Infrastruktur

Inom detta område ligger anläggning av vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Vi bygger även tyngre anläggningar åt exempelvis industrin och offentliga beställare.

Drift och underhåll

Peab arbetar med drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät samt parker, yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.