Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar och broar såväl i den lokala anläggningsmarknaden som i större nordiska infrastrukturprojekt. Utför även drift och underhåll av gator och vägar.

Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige och med verksamhet även i Norge. Anläggning utför mark- och ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur samt utför grundläggningsarbeten.

Verksamheten är organiserad i geografiska regioner och de specialiserade produktområdena:

  • Lokal marknad
  • Infrastruktur / tung anläggning
  • Drift och Underhåll

Affärsområdet är verksamt på lokala anläggningsmarknader med att utföra mark - och ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar.

Inom infrastrukturområdet och tung anläggning byggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar.

Anläggning tillhandahåller även drift och underhåll av statligt och kommunalt väg - och gatunät, skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät. Inom affärsområdet sker betydande samarbeten över regions- och landsgränserna för gemensam utveckling och kompetensutbyte, projektstyrning och för att skapa skalfördelar i större och komplexa projekt.

Alla anläggningsenheter i Sverige och Norge är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 140001:2015
  • ISO 45001

Vår anläggningsverksamhet

Lokal marknad

Peab utför mark- och ledningsarbeten, utbyggnad av fibernät, grundläggningbyggnation av olika typer av anläggningar och sjönära tjänster.

Infrastruktur

Inom detta område ligger anläggning av vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Vi bygger även tyngre anläggningar åt exempelvis industrin och offentliga beställare.

Drift och underhåll

Peab arbetar med drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät samt parker, yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.