Affärsområde Projektutveckling

Affärsområde Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv och avyttring av fastigheter samt projektutveckling som genererar entreprenader till övriga affärsområden. Projektutveckling sker i helägda bolag eller i samarbete med partners via joint ventures.

Affärsområdet Projektutveckling, som omfattar Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling, skapar hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Peab är en av de största bostadsutvecklarna i Sverige och har en stark position på marknaden. Verksamheten har en rikstäckande geografisk spridning som ger god lokal och regional kännedom om de skilda marknadsförutsättningarna. I Finland finns Peab i Helsingfors och ett flertal större regionstäder och i Norge finns verksamheten i Stor-Oslo, Tromsø och Ålesund.

Fastighetsutveckling utvecklar kontor, lokaler och ibland hela stadsdelar i samarbete med kommuner och andra partners. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad till storstadsområden i hela Norden.

Bostadsutveckling

Peab utvecklar och bygger bostäder för många människors behov: flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform. I nära samarbete med övriga verksamheter inom Peab skapar vi hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling utvecklar kommersiella fastigheter i de tre storstadsregionerna i Sverige (Malmö, Göteborg och Stockholm). Verksamheten fokuserar på kontor och hållbar stadsutveckling.