På Peab råder nolltolerans mot oegentligheter

SVT:s Uppdrag Granskning beskriver i två program händelser i Sigtuna kommun för drygt 10 år sedan. Programmen baseras till stor del på interna dokument från Peab, bland annat en säkerhetsutredning, som olovligen kommit Uppdrag Granskning till del.

Inom Peab råder nolltolerans mot oegentligheter som mutor och korruption. I de fall sådant upptäcks, och det finns tillräckligt starka bevis, polisanmäls händelserna och starkast möjliga arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

I samband med en omorganisation 2013 fick Peabs koncernledning indikationer om att allt inte gått rätt till i Sigtuna kommun. Det upptäcktes brister i uppföljningen av ett antal av våra projekt i kommunen. Dessutom framkom signaler om osunda relationer mellan Peabs lokala organisation, lokalpolitiker i Sigtuna samt representanter för den Syrianska församlingen i Sigtuna.

En intern säkerhetsutredning tillsattes som var färdig under 2014. Det är en delrapport till den utredningen som kommit SVT till del. Delrapporten visar flera händelser som det fanns skäl att granska vidare. I utredningens slutrapport slås det dock fast att det inte förelåg tillräckliga bevis för att gå vidare med polisanmälan. Med andra ord att anmälan inte bedömdes kunna leda till åtal och fällande dom. Vi drog denna slutsats efter kontakter med rättsvårdande myndigheter.

Visserligen bedömdes bevisläget i ovan nämnda händelser inte kunna leda till fällande dom, men flera av händelserna i Sigtuna var ändå klart olämpliga. Det var till exempel inte acceptabelt att två valstugor levererades till ett lokalt parti utan att följa upp om de betalade någon faktura. Det samma kan sägas om flera andra exempel som lyfts fram i säkerhetsutredningen och som nu visas upp i SVT och kommenteras av anonyma källor i programmet.

Som bolag har vi tagit stor lärdom av denna händelse när vi byggt vidare på att förstärka våra rutiner, policys och system som syftar till att hjälpa oss förhindra korruption. Idag, snart tio år efter händelserna i Sigtuna har vi ett robust system som tar sin utgångspunkt i vår uppförandekod och interna och externa kontrollmekanismer inklusive ett visselblåsarsystem. Peab är även en av initiativtagarna till en branschöverenskommelse i arbetet mot korruption.

Vår säkerhetsutredning från 2013/2014 innehåller känsliga personuppgifter. Med stöd av extern juridisk expertis har vi därför kommit fram till att vi inte kan kommentera utredningen till media. Röjandet av dessa uppgifter kan utgöra ett brott och medföra skadeståndsskyldighet. Mot bakgrund av att Uppdrag Granskning stödjer sitt program på detta interna utredningsmaterial har vi tvingats att avböja medverkan i programmet. Detta har vi meddelat SVT vid ett flertal tillfällen.

I programmet finns direkta felaktigheter, bl.a. påståendet om mycket stora förluster, vilket vi flera gånger påtalat för ansvariga vid SVT.

– Vi på Peab har ett ansvar att vara ett föredöme överallt där vi verkar. Därför tog vi allvarligt på uppgifterna om dålig kostnadskontroll och eventuell vänskapskorruption genom att omgående utreda dessa grundligt. Som ett resultat av utredningsinsatserna genomfördes sedan en rad skarpa åtgärder i syfte att minska risken för att liknande problem återuppstår i framtiden. Idag, drygt tio år senare, är vi på många sätt ledande i arbetet mot korruption och för ordning och reda i branschen, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab.

Ladda ner

Kontakt

Kerstin Danasten

Presschef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.