Affärsområde Industri

Affärsområde Industri levererar bland annat ballast, betong, asfalt, tillfällig el och prefabricerade betongelement till externa kunder samt till övriga affärsområden inom Peab. Affärsområdet bistår även med kranar, maskiner och transporter samt tar hand om produktionsavfall.

Affärsområde Industri är en totalleverantör av alla produkter och tjänster som behövs för ett hållbart och kostnadseffektivt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. I affärsområdets erbjudande ingår allt från grus, sand, betong, asfaltering, tillfällig el till prefabricerade betongelement. Affärsområde Industri bistår även med uthyrning av kranar och maskiner, distribution av bindemedel till betongindustrin, transporter samt återvinner byggavfall och schaktmassor

Affärsområde Industri består av ett antal bolag med verksamhet på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Med lokal förankring utför bolagen uppdrag i både liten och stor skala. Affärsområdet bedrivs genom sex produktområden:

  • Asfalt
  • Betong
  • Grus och Berg
  • Transport och Maskin
  • Uthyrning
  • Byggsystem

Vår industriverksamhet

Asfalt

Peab Asfalt är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretaget med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt till både privata som statliga och kommunala kunder.

Avfallshantering och återvinning

I en bransch som står för 30 procent av landets totala energiförbrukning behöver alla ta ansvar för att minska sin energianvändning. Med satsningen Recycling tar Peab, genom dotterbolaget Swerock, ett större grepp om avfall och återvinning.

Betong

Fabriksbetong är det vanligaste byggmaterialet vid produktion av flerfamiljshus. Betong är stabilt och ljudisolerande, står emot eld och vatten, samt ger låga driftskostnader genom värmelagring. I Peabkoncernen producerar vi fabriksbetong i dotterbolaget Swerock.

Byggsystem och byggprodukter

Peab Byggsystem består av de tre bolagen Skandinaviska Byggelement, Lättklinkerbetong och Smidmek och är en del av Peabkoncernen. Peab Byggsystem tillverkar prefabricerade lösningar för bostäder, kontor, industri och affärslokaler.

Grus och berg

I Peabkoncernen ingår dotterbolaget Swerock, som är en av Sveriges största leverantör av grus- och bergprodukter. Swerock har ca 200 täkter, varav ca 110 är aktiva.

Transport och maskin

Inom Peabkoncernen tillhandahåller vi flexibla lösningar inom transport- och entreprenadmaskintjänster. Vi erbjuder även skräddarsydda maskin- och transportlösningar för bland annat gruvindustrin.

Utemöbler / utegym

Peab kan genom varumärket Utform tillhandahålla utemöbler och träningsredskap i miljövänlig lärk - när du vill värna om miljön och samtidigt få hållbara produkter.

Uthyrning

Peabkoncernen erbjuder ett brett sortiment av byggmaskiner, bodar, byggställningar, byggnadskranar, mobilkranar, kranbilar, bygghissar, tillfälliga installationer, elmaterial och generatorer samt tillhandahåller tjänster inom energiteknik.

peabindustri.se

Läs mer om Peab Industris verksamhet på peabindustri.se.

Mer information

Ladda ner broschyren "Med omtanke om människor och miljö (pdf).

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.