Affärsområde Industri

Affärsområde Industri erbjuder allt från grus- och bergmaterial, betong, beläggning och tillfällig el till prefabricerade betongelement. Affärsområdet bistår även med uthyrning av kranar och maskiner, distribution av bindemedel till betongindustrin, transporter samt återvinning av byggavfall och schaktmassor.

Affärsområde Industri är en totalleverantör av alla produkter och tjänster som behövs för ett hållbart och kostnadseffektivt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. I affärsområdets erbjudande ingår allt från grus, sand, betong, asfaltering, tillfällig el till prefabricerade betongelement. Affärsområde Industri bistår även med uthyrning av kranar och maskiner, distribution av bindemedel till betongindustrin, transporter samt återvinner byggavfall och schaktmassor

Verksamheten bedrifs genom sex produktområden:

  • Ballast
  • Beläggning
  • Betong
  • Transport och Maskin
  • Uthyrning
  • Byggsystem

Inom affärsområde Industri finns starka varumärken som kompletterar varumärket Peab, däribland Lambertsson, Swerock, Peab Asfalt, Cliffton, Swecem, Skandinaviska Byggelement, Smidmek, Glacell, Rådasand, Virtanen och Kranor.

Vår industriverksamhet

Asfalt

Peab Asfalt är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretaget med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt till både privata som statliga och kommunala kunder.

Avfallshantering och återvinning

I en bransch som står för 30 procent av landets totala energiförbrukning behöver alla ta ansvar för att minska sin energianvändning. Med satsningen Recycling tar Peab, genom dotterbolaget Swerock, ett större grepp om avfall och återvinning.

Betong

Fabriksbetong är det vanligaste byggmaterialet vid produktion av flerfamiljshus. Betong är stabilt och ljudisolerande, står emot eld och vatten, samt ger låga driftskostnader genom värmelagring. I Peabkoncernen producerar vi fabriksbetong i dotterbolaget Swerock.

Byggsystem och byggprodukter

Peab Byggsystem består av Byggelement och Smidmek och är en del av Peabkoncernen. Peab Byggsystem tillverkar prefabricerade lösningar för bostäder, kontor, industri och affärslokaler.

Grus och berg

I Peabkoncernen ingår dotterbolaget Swerock, som är en av Sveriges största leverantör av grus- och bergprodukter. Swerock har ca 200 täkter, varav ca 110 är aktiva.

Transport och maskin

Inom Peabkoncernen tillhandahåller vi flexibla lösningar inom transport- och entreprenadmaskintjänster. Vi erbjuder även skräddarsydda maskin- och transportlösningar för bland annat gruvindustrin.

Utemöbler / utegym

Peab kan genom varumärket Utform tillhandahålla utemöbler och träningsredskap i miljövänlig lärk - när du vill värna om miljön och samtidigt få hållbara produkter.

Uthyrning

Peabkoncernen erbjuder ett brett sortiment av byggmaskiner, bodar, byggställningar, byggnadskranar, mobilkranar, kranbilar, bygghissar, tillfälliga installationer, elmaterial och generatorer samt tillhandahåller tjänster inom energiteknik.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.