Affärsområde Projektutveckling

Affärsområde Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter. Bostadsutveckling riktar sig i huvudsak till privata konsumenter medan Fastighetsutveckling riktar sig till fastighetsinvesterare.

Affärsområdet Projektutveckling, som omfattar Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling, skapar hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Affärsområdet ansvarar för koncernens förvärv och avyttring av fastigheter samt projektutveckling som genererar entreprenader till övriga affärsområden. Projektutveckling sker i helägda bolag eller i samarbete med andra partners via joint ventures.

Peab är idag en av de största bostadsutvecklarna i Sverige. Verksamheten har en stark position på den svenska marknaden med en bred geografisk spridning fördelade på sju regioner och 19 kontor över hela landet. I Finland är Peab representerat i Helsingfors och i sju större regionsstäder. I Norge finns verksamheten i Stor-Oslo och Tromsø.

Fastighetsutveckling utvecklar nya kontor, lokaler, och ibland hela stadsdelar i samarbete med kommuner och andra partners. Verksamheten är representerad i Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingfors.

Bostadsutveckling

Peab utvecklar och bygger bostäder för många människors behov: flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform. I nära samarbete med övriga verksamheter inom Peab skapar vi hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling utvecklar kommersiella fastigheter i de tre storstadsregionerna i Sverige (Malmö, Göteborg och Stockholm). Verksamheten fokuserar på kontor och hållbar stadsutveckling.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.