Peab Portal

Som anställd på Peab kan du logga in på Peab Portal från vilken internetansluten dator som helst.

Peab Portal ger dig på ett enkelt sätt tillgång till bland annat:

  • PeabTid, där du registrerar arbetad tid, resor, traktamenten med mera, så att din lön blir rätt. 
  • Planket, Peabs intranät. Här hittar du nyheter, information om hur du gör sjukanmälan när du blir sjuk, Peab Fritid, Förmånslådan med mera. 
  • Din e-post, så att du kan skicka och ta emot mail

Inloggning till Peab Portal

Länken till portalen är portal.peab.se.

Som yrkesarbetare får du dina inloggningsuppgifter skickade till din hemadress. Är din anställning planerad att vara kortare än 6 månader, ges ingen tillgång till Peab Portal. Som tjänsteman med befintligt IT-konto, använder du din e-postadress och ditt befintliga lösenord för att logga in.

Behöver du hjälp med ditt lösenord, kontakta Peab Support på telefon 0101-500 400.

Du kan än även logga in med BankID.