Asfalt - för alla behov - stora som små

Vår asfaltverksamhet finns i Sverige och Norge och vi är ett av Sveriges största och rikstäckande specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt.

Vi hjälper dig med att asfaltera allt från garageuppfarter, skolor, vägar, broar till stora infra projekt och vi utför både underhållsbeläggningar som nybyggnadsbeläggningar. Genom tankbeläggningar kan vi även hjälpa dig med förebyggande vägunderhåll samt kostnadseffektiva och starka slitlagerbehandlingar.

Vi har tillgång till ett stort antal fasta asfaltverk men vi har även ett antal mobila verk som ger dig en stor flexibilitet. I samband med asfaltering kan vi också hjälpa dig med mindre markarbeten.

Peab Asfalt investerar i asfalt av bioolja

Peab Asfalt satsar på klimatneutral bioolja vid tillverkningsprocessen av asfalt. Den fossila eldningsoljan ersätts med en bioolja som utvinns av restprodukter från livsmedelsindustrin.

I mars 2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Vid 2017 års slut tillverkades över 95 procent av asfaltmassan i konverterade verk och koldioxidutsläppen hade minskat med 61 procent – trots ökad volym. Asfalten säljs under namnet ECO-Asfalt, och målet är att genom teknisk utveckling minimera produktens klimatpåverkan.

Läs mer om vår klimatsmarta ECO-Asfalt.

ECO-asfalt - det klimatsmarta valet

Peabs ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja, en vegetabilisk restprodukt som radikalt minskar klimatpåverkan. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart!

Aktuella projekt

Se några av våra asfaltsprojekt på Peab Asfalts webbplats.

peabasfalt.se

Du hittar mer information om Peab Asfalt på deras webbplats.

Anläggning

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Anläggningsprojekt skapar dessutom nya jobb och ny infrastruktur kan vara avgörande för ett områdes ekonomiska välbefinnande.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.