Asfalt - för alla behov - stora som små

Peab Asfalt är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretaget med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt till både privata som statliga och kommunala kunder.

Vi kan hjälpa dig att asfaltera allt från garageuppfarter, vägar, broar till stora infraprojekt. Inget jobb är för litet eller för stort. Vi utför både underhållsbeläggningar som nybyggnadsbeläggningar.

Genom tankbeläggningar kan vi även hjälpa dig med förebyggande vägunderhåll samt kostnadseffektiva och starka slitlagerbehandlingar. Vår fräsverksamhet förbättrar en redan belagd yta i underhållssyfte.

Peab Asfalt investerar i asfalt av bioolja

Peab Asfalt satsar på klimatneutral bioolja vid tillverkningsprocessen av asfalt. Den fossila eldningsoljan ersätts med en bioolja som utvinns av restprodukter från livsmedelsindustrin.

I mars 2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Vid 2017 års slut tillverkades över 95 procent av asfaltmassan i konverterade verk och koldioxidutsläppen hade minskat med 61 procent – trots ökad volym. Asfalten säljs under namnet ECO-Asfalt, och målet är att genom teknisk utveckling minimera produktens klimatpåverkan.

Läs mer om vår klimatsmarta ECO-Asfalt.

41 000 ton mindre koldioxid med biobränslen

Biobränslen istället för fossila bränslen i våra asfaltverk ger en asfalt med hög kvalitet men med mindre klimatpåverkan; ECO-Asfalt. 2020 stod ECO-Asfalt för över 95 procent av Peabs produktion vid stationära verk i Sverige. En koldioxidbesparing på 41.000 ton, eller 31.500 bilar som kör 1.300 mil var.

Aktuella projekt

Se några av våra asfaltsprojekt på Peab Asfalts webbplats.

peabasfalt.se

Du hittar mer information om Peab Asfalt på deras webbplats.

Anläggning

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Anläggningsprojekt skapar dessutom nya jobb och ny infrastruktur kan vara avgörande för ett områdes ekonomiska välbefinnande.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.