Avfallshantering och återvinning

I en bransch som står för 30 procent av landets totala energiförbrukning behöver alla ta ansvar för att minska sin energianvändning. Med satsningen Recycling tar Peab, genom dotterbolaget Swerock, ett större grepp om avfall och återvinning.

Våra anläggningar tar hand om och återvinner avfall från bygg- och anläggningsprojekt, till exempel förorenad jord, rester av betong och asfalt samt övrigt bygg- och rivningsavfall.

På plats hos våra kunder hanterar och utför vi bland annat även sanering, rivning, vattenrening, sedimentavskiljning och bygglogistik. Allt i enlighet med vår affärsidé:
"Vi bidrar till ett hållbart byggande genom att förebygga uppkomsten av avfall samt återanvänder och återvinner via samordning av koncernens unika kompetenser."

– Infrastrukturen och kompetensen har vi redan inom Peab. Med verksamheten Recycling utnyttjar vi detta på bästa sätt och tar eget ansvar för det avfall som uppstår i verksamheten. I och med att vi själva tar hand om avfallet vet vi också att det blir korrekt omhändertaget, säger avdelningschef Kent Jansson.

Aktuella projekt

Se några av våra projekt inom avfallshantering och återvinning.

swerock.se

Du hittar mer information om avfallshantering och återvinning på Swerocks webbplats.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.