Drift av kommunernas utemiljö

Peab Drift och Underhåll har stor och lång erfarenhet av att sköta kommuners utomhusmiljö som till exempel vinterväghållning, grönyteskötsel och renhållning över hela Sverige.

Vi sköter offentliga miljöer hos kommuner året runt oavsett väderlek. Vi har även beredskap för att hantera oförutsedda händelser.

I våra uppdrag ingår bland annat:

  • skötsel av grönytor
  • renhållning
  • maskinsopning av gator
  • blomsterutsmyckningar
  • vinterväghållning
  • klottersanering
  • säkerhetsbesiktning, ombyggnation och reparation av lekplatser
  • trädvård
  • anläggningsarbeten av park och gata
  • skötsel av stränder och utomhusbad
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.