Grundläggning

Grundläggning är ett viktigt och många gånger tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag. Inom Peabkoncernen lägger vi grunden för hus, broar, hamnar och spår samt engagerar oss i hela produktionskedjan genom dotterbolaget Peab Grundläggning.

Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag med ett brett urval av olika metoder och tekniker. Tack vare Peab Grundläggning kan vi erbjuda professionell hjälp inom områdena spontning, pålning, borrning, injektering, jetinjektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar.

Aktuella projekt

Se några av våra grundläggningsprojekt på Peab Grundläggnings webbplats.

peabgrundlaggning.se

Du hittar mer information om Peab Grundlaggning på deras webbplats.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.