Prisbelönt landmärke vid Alviks strand

Peab har skapat ett levande, centralt och vattennära bostadskvarter vid Alviks strand i Bromma. Utvecklingen av en industri- och kontorsfastighet blev möjlig genom ett för alla parter givande samarbete där fastighetsägare och kommun involverades.

Alviks Strand, ett gammalt industriområde, har tidigare successivt omvandlats till ett område för kontor och bostäder. Området ligger i Bromma där efterfrågan på lägenheter är mycket stor, framför allt bland äldre villaägare som gärna vill bo kvar i sin stadsdel.

Samverkan överbryggar utmaningar

Alviks torn är ett utmärkt exempel på hur ett gott samarbete mellan fastighetsägare, kommun och bostadsutvecklare kunnat leda fram till en för alla vinnande förädling av staden. Projektet inleddes med att en industri- och kontorsfastighet kunde styckas av genom ett samarbete mellan Peab, fastighetsägaren Fabege och Stockholms stad.

Det lyhörda samarbetet med Stockholms stad har varit nyckeln till det lyckade projektet där Peab och Fabege har drivit detaljplanearbete i samverkan med Stockholms stad. Byggnadens höjd, närheten till Mälaren och den besvärliga trafiksituationen i Alvik krävde en prioritering i stadens planering. Genom ett exploateringsbidrag från Peab har kommunen parallellt kunna bygga om den intilliggande Gustavslundsvägen.

Värdeskapande arkitektur

Det nya bostadskvarteret på en lågt utnyttjad markbit utformades i en arkitekttävling. Kraven var att skapa ett landmärke för Alvik med arkitektonisk höjd. CF Möller/Bergs Arkitekter stod för det vinnande förslaget. Det innebar ett höghus samt en lägre vidhängande byggnad med totalt 151 lägenheter i storlekarna mellan 1–6 rum. Husen har byggts med helprefab med färdiga högkvalitativa fasader.

Genom smarta arkitektoniska lösningar vänds intrycket av prefab till en fördel. Utförandet med underhållsfria fasader skapar också hög livslängd för byggnaden. Arkitekterna bakom, Ola Jonsson och Mårten Leringe, prisades som ”Årets Betongarkitekt” på Betonggalan 2016.

Utmaningar under produktionstiden

Grundläggning under grundvattennivå, pålning, sprängning och bergförstärkning har varit några ingående moment i projektet som utgjort utmaningar i produktionsfasen. Peab anläggning har varit delaktiga i processen som rådgivare, projektör och entreprenör.

Fler bostäder genom smart parkeringslösning

De nya husen ersätter tidigare parkeringsdäck, men kan ändå erbjuda parkering för cirka 400 bilar som betjänar både bostäderna och stamfastighetens kontor. Parkeringsbehovet har lösts på grannfastigheten genom servitut. Det innebar att vi tillförde fler parkeringsplatser på grannfastigheten på ett sätt som tillförde värde även för denna. På så sätt skapades möjligheten att utöka antalet bostäder i Alviks Torn.

Skulpturala torn präglade av ljus och spännande vinklar

Landmärke

Det lägre huset rymmer etagelägenheter med både terrass och balkong. Bostäderna har hiss direkt ner i garaget. I bottenplan finns det restauranger och butiker samt en stor grönskande innergård. Det näst intill skulpturala tornet med bostäder präglade av ljus och spännande vinklar och med utsikt i flera väderstreck utgör idag verkligen ett landmärke för Alvik. Avfallskvarnar och sopsugsanläggning utgör praktiska detaljer som gynnar miljön.

Fakta

Entreprenör
Peab Bostad AB, Peab Anläggning AB.
 
Entreprenadform
Totalentreprenad
 
Start
2012 
 
Färdigställt
Augusti 2015
 
Byggherre
Brf Alviks Torn. Garaget är uppfört för ägare till fastigheten Racketen 10. 
 
Bostadsformer
Bostadsrätter. Höghus samt en lägre vidhängande byggnad med totalt 151 lägenheter i storlekar mellan 1–6 rum. 
 
Arkitekt
Archus, exteriör/layout, resp. Norra Flygeln AB, bygghandlingar CF Möller/Bergs arkitekter. 
 
Samarbete
Peab, Fabege och Stockholms stad. 
 
Ort
Alviks strand i Bromma, Stockholms stad.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.